Bönekväll

Bönekväll

time 19:00

Every torsdag from

2018-01-04

To

2018-06-14

Bönen är en central del i vår tro, och i vår relation med Gud är bönen en viktig hörnsten. Vi träffas varje torsdag i kyrkan för en gemensam bön. Vi möts för att möta Gud tillsammans och be för det vi upplever angeläget.

Vi tror att det alltid händer något när vi ber, för vi tror att Gud hör bön, och att han svarar på bön. Så välkommen varje torsdag för att be tillsammans!