9-9 Bön

Closeup of human hands joined together

På torsdagar är kyrkan öppen för bön mellan 09:00-21:00.

Avsätt en tid för bön, det förändrar dig, det gör skillnad runt omkring oss och det bereder marken för att Guds rike ska manifesteras.

Du kommer när du vill, och går när du vill. Ingen leder bönen, utan du kommer och ber själv på det sätt du vill. En del i gudstjänstlokalen är avskilt för detta. Välkommen!

”Så ut åt er i rättfärdighet, skörda efter kärlekens bud, bryt er ny mark, ty det är tid att söka Herren för att han skall komma och låta rättfärdighet regna över er.”    Hosea 10:12