Bibelsamtal

Bibelsamtal

time 18:30

2021-03-31

Välkommen att vara med i vårt bibelsamtal/bibelstudie. Vill du komma närmare din Bibel och vad den innehåller, är du välkommen med. Här är inte en plats där vi briljerar med vår bibelkunskap, utan en plats där vi med ett öppet hjärta vill försöka lyssna in vad Guds Ord säger till mig nu. Det vi gör är att vi läser ett kapitel i Bibeln och ser; Vad säger det oss? Vad talar till mig i det vi läst?

Onsdagar, var annan vecka (ojämna veckor) har vi dessa samlingar, kl 18:30-19:30

 

Klicka på länken här under strax före kl.18:30, så kommer du till Bibelsamtalet.

Länk till Bibelsamtal