Bön för Sverige och Borlänge

Bön för Sverige och Borlänge

time 19:00

2020-02-13

Bönen är en central del i vår tro, och i vår relation med Gud är bönen en viktig hörnsten. Vi träffas varje torsdag i kyrkan för gemensam bön. Vi ber speciellt för vårt land och för vår stad  (2Krön.7:14)

Vi tror att det alltid händer något när vi ber, för vi tror att Gud hör bön, och att han svarar på bön. Så välkommen varje torsdag för att be tillsammans!