Bönevecka 16-19/1

Bönevecka 16-19/1

time 19:00

2018-01-16

To

2018-01-19

Välkommen till bönevecka.

Vi vill i början av året avsätta några dagar för bön, där vi gemensamt söker Gud och ber för året som ligger framför.

”Bana väg för Herren” var det uppdrag Johannes döparen hade. det är också ett uppdrag för oss för det kommande

året. Det gör vi bl.a. genom bön. Bön banar väg för Guds handlande och Guds rike.

Välkommen du med!