Gudstjänst

Gudstjänst

time 11:00

Every söndag from

2019-09-01

To

2019-12-29

Gudstjänst med lovsång och predikan. Alltid servering efter gudstjänsten.

Välkommen!