Nattvardsgudstjänst 5/4

Nattvardsgudstjänst 5/4

time 11:00

2020-04-05

Välkommen att fira nattvardsgudstjänst i Kvarnforskyrkan.

Det Jesus gjorde på korset står i centrum.

Alltid servering efter gudstjänsten, Välkommen!