Gudstjänster

På söndagarna kl. 11.00 har vi Gudstjänster i kyrkan.
Det är då vi träffas för att uppmuntra varandra och få veta mer om vad kristen tro innebär i vardagslivet.
Vi sjunger, lyssnar till predikningar från Bibeln, ber för varandra och innan vi går hem fikar vi och umgås i vårt café.

Vi tror att Gud älskar alla människor och vill ha en personlig relation med varje människa. Gud vet vad vi behöver och vill tala till oss och ge oss kraft och råd mitt i den livssituation vi befinner oss i. Gudstjänsterna blir därför ett möte både med Gud och med varandra.

Välkommen att vara med du också!

Predikningar

Vi spelar in predikningarna från våra gudstjänster och lägger dem här på hemsidan. Det är predikningar både från vår pastor Börje Brask men även från gästtalare.

Klicka på länken intill för att välja predikning!