Möt vårt team

 

Möt vår församlingsledning

Församlingsledningen består av styrelse, äldste, ordförande, kassör, pastor och ungdompastor.

image

Börje Brask

Pastor
image

VAKANT

Ungdomspastor

Gilliz Gustavsson

Ordförande

Styrelsen
 

Styrelsen

Börje Brask (Pastor och Föreståndare), m.fl.