Vi ställer om!

Gudstjänsterna från den 29/11
På grund av direktiven den 24/11 så kan vi inte ha kyrkan öppen för gudstjänstbesökare på plats men vi sänder dem online via Youtube.

Här hittar du våra gudstjänster online!

Vill du ha hjälp i bön

Det är många som kanske känner oro i denna situation och vi vill uppmuntra dig att kontakta oss om du vill ha hjälp i förbön eller samtal.
Använd gärna denna länk till vår hemsida för kontakt:
Kontakta oss här

Vill du vara med och ge 

Vill du vara med och ge en gåva till församlingens arbete.
Swish 123 245 50 20
Församlingen bankgiro 337-4311 (Swedbank)
Via överföring till församlingens bankkonto 8166,1 984 729 634-1

Slutligen vill vi påminna om vikten av att följa uppmaningarna från Folkhälsomyndigheten och övriga myndigheter.

Förhindra smittspridning;
Vi undviker att ta varandra i hand eller kramas när vi möts.
Vi håller avstånd till varandra.
Känner du av symptom eller är sjuk, stanna hemma tills du tillfrisknat.

Enligt senaste uppmaningar är det ännu mer angeläget att inte utsätta riskgrupper för eventuell smitta.
Detta innebär att vi behöver hjälpa den som inte kan/vill lämna hemmet, med en del praktiska tjänster.
Tänk på att visa varandra extra omtanke, ring och fråga hur man mår, skicka kort ja det finns flera olika sätt.

Här är även några allmänna råd från Folkhälsomyndigheten när det gäller att skydda dig själv och andra från smitta.
Se film